Foreningens historie

Under 2. Verdenskrig havde danske i London en øget følelse af fællesskab, som var groet ud af deres fælles indsats for de frie danskes sag. Det var på det tidspunkt, at en lille gruppe danske damer mødtes og bl.a. strikkede til danske søfolk til jul. Det var trange tider og man var langt fra Danmark. I 1953 begyndte Kirkerådets damer og denne gruppe planlægning af afholdelsen af en basar, for at skaffe kirken øgede indtægter. Heraf udsprang stiftelsen af Danske Kvinder i England i 1959.

Foreningens formål er velgørende arbejde, især til fordel for den Danske Kirke i England. I de år der siden er gået, har foreningen gjort alt for at støtte kirken så meget som muligt, gennem afholdelse af basarer og lignende arrangementer. Den Danske Kirke i London er, som alle andre danske kirker i udlandet, fortrinsvis selvfinansierende og foreningens arbejde bidrager med en væsentlig del af kirkens indtægter. Desuden er vi en forening, der giver mulighed for, at vores medlemmer kan møde andre danske kvinder eller kvinder, der har tilknytning til Danmark. Det kan tit være svært at komme til et nyt land. Mange kommer i vores forening for at holde forbindelsen med Danmark og for at holde vores dejlige traditioner i hævd. Vi har foredrag, udflugter, teaterture og frokoster sammen. Desuden har vi en bridgeklub og en bogklub. Vi får stadig nye medlemmer, vores aktiviteter øges og der kommer mange til vores arrangementer.

Eksempler på vores aktiviteter

Et uddrag af nogle af vores foredrag/besøg:

Siri Ranva Hjelm Jacobsen, forfatter
Tom Buk-Swienty, forfatter
Gareth Williams, kurator for Vikingeudstilingen på British Museum.
Louise Kæmpe Henriksen, museumsinspektør på Vikingemuseet i Roskilde.
Kjøgemester Jesper Lynge og oldfrue Ulla Bergholdt.
Per Stig Møller Kaj Munk, ekspert og dansk politiker.
Lisette Vind Ebbesen, museumsinspektør på Skagens Museum.
HM Dronning Anne-Marie åbnede basaren 2014.
Thyra Frank, politiker
Benny Andersen, lyriker og komponist
Pia Kjærsgård, politiker
Ghita Nørby, skuespiller
Leif  Davidsen, journalist og forfatter
Carsten Jensen, forfatter
Liz Jensen, forfatter

Udflugter til:

Buckingham Palace
Wallace Collection
Highgrove
Den Olympiske park

Teaterture, hvor vi har set:

Romeo og Julie
Peter Schaufuss Balletten
Wicked

Højde punkter:

Den årlige Danish Fair hvert år i maj.

Den årlige Julefrokost.

Kirkens 60 års dag. HM Dronning Anne-Marie åbnede basaren, Peter Schaufuss balletten dansede et uddrag fra Romeo og Juliet og kirken fik en præstetavle i gave fra Danske kvinder.