Foreningens historie

Under 2. Verdenskrig havde danske i London en øget følelse af fællesskab, som var groet ud af deres fælles indsats for de frie danskes sag. Det var på det tidspunkt, at en lille gruppe danske damer mødtes og bl.a. strikkede til danske søfolk til jul. Det var trange tider og man var langt fra Danmark. I 1953 begyndte Kirkerådets damer og denne gruppe planlægning af afholdelsen af en basar, for at skaffe kirken øgede indtægter. Heraf udsprang stiftelsen af Danske Kvinder i England i 1959.

Foreningens formål er velgørende arbejde, især til fordel for den Danske Kirke i England. I de år der siden er gået, har foreningen gjort alt for at støtte kirken så meget som muligt, gennem afholdelse af basarer og lignende arrangementer. Den Danske Kirke i London er, som alle andre danske kirker i udlandet, fortrinsvis selvfinansierende og foreningens arbejde bidrager med en væsentlig del af kirkens indtægter. Desuden er vi en forening, der giver mulighed for, at vores medlemmer kan møde andre danske kvinder eller kvinder, der har tilknytning til Danmark. Det kan tit være svært at komme til et nyt land. Mange kommer i vores forening for at holde forbindelsen med Danmark og for at holde vores dejlige traditioner i hævd. Vi har foredrag, udflugter, teaterture og frokoster sammen. Desuden har vi en bridgeklub og en bogklub. Vi får stadig nye medlemmer, vores aktiviteter øges og der kommer mange til vores arrangementer.

Eksempler på vores aktiviteter

Et uddrag af nogle af vores foredrag/besøg:

Frances Dimond, forfatter
Vibeke Vasbo, forfatter
Siri Ranva Hjelm Jacobsen, forfatter
Tom Buk-Swienty, forfatter
Gareth Williams, kurator for Vikingeudstilingen på British Museum.
Louise Kæmpe Henriksen, museumsinspektør på Vikingemuseet i Roskilde.
Kjøgemester Jesper Lynge og oldfrue Ulla Bergholdt.
Per Stig Møller Kaj Munk, ekspert og dansk politiker.
Lisette Vind Ebbesen, museumsinspektør på Skagens Museum.
HM Dronning Anne-Marie åbnede basaren 2014.
Thyra Frank, politiker
Benny Andersen, lyriker og komponist
Pia Kjærsgård, politiker
Ghita Nørby, skuespiller
Leif  Davidsen, journalist og forfatter
Carsten Jensen, forfatter
Liz Jensen, forfatter

Udflugter til:

Fan Museum
Royal Hospital Chelsea
Windsor
Buckingham Palace
Wallace Collection
Highgrove
Den Olympiske park

Teaterture, hvor vi har set:

Romeo og Julie
Peter Schaufuss Balletten
Wicked
James III (with Sofie Gråbøl, National Theatre, London)

Højde punkter:

Den årlige Danish Fair hvert år i maj
Den årlige Julefrokost
Danske Kvinders 50 års Jubilæum
HM Dronning Anne-Marie åbnede basaren i 2014
Danske Kvinders 60 års Jubilæum 2019 i Den Danske Ambassade i 2019


Årsmøde oktober 22. oktober 2020 (Zoom)

Årsberetning for 2019-2020

D. 7. november 2019 holdt vi årsmøde på K. som Palle Pedersen gavmildt havde lånt til os,
da vi ikke kunne bruge kirkens lokaler på grund af det store byggearbejde. Efter en lækker frokost for 35 af vore medlemmer flyttede vi op i dagligstuen , hvor Ulla Gray og Alette Rye Scales fremlagde henholdsvis regnskabet, som blev godkendt, og årsberetningen. Derefter talte Johanne Nørtoft Thomsen meget levende om sit arbejde som præst ved St,Katharines Church og især blandt unge, danske studerende her i London.

Årets store julefrokost i december, som vi alle havde glædet os til, måtte vi desværre aflyse på grund af  forsinkelser ved byggeriet, og det lykkedes os ikke at finde noget andet sted at holde den.

AKTIVITETER 2020

D. 6. februar 2020 besøgte vi CHARTERHOUSE i City of London. Grethe Hauge havde organiseret denne tur og vi fik en yderst interessant rundvisning af Philip Bacon, en af Brødrene der. Det var et enestående, historisk sted at besøge.

Så kom vi til marts måned, og Corona krisen var over os og konsekvensen var, at alle vore arrangementer måtte aflyses.

  1. marts PÅSKEFROKOST
  2. april BARBICAN
  3. maj ANGEL COSTUMES

På grund af de skiftende restriktioner måtte vi også opgive vore udflugter i juni og juli
til Kenwood House og Cambridge.

Men vi fortsatte i sommerens løb med to The Selskaber via Zoom, hvor vi snakkede hyggeligt sammen uden nogen agenda, og det var dejligt at se nogle kendte ansigter igen.

Efter en forespørgsel fra Casper ved kirken, fik vi iværksat en produktion af corona masker og hæklede grydelapper, som blev solgt til fordel for Den Danske Kirke. En kæmpe tak til Karin McKelvey og Kirsten Yeates for deres store arbejde, som indtil nu har givet  £898. Vi vil også nævne den fine indsats Åse Christensen har gjort ved at oprette en BOGBOsom foreløbig har givet over  £600 til kirken.

D. 16. og 23. september tog Grethe Hauge os på en gåtur i Citys Grønne Områder, hvor vi som altid opdagede nye spændende steder, Vi måtte kun være 6 deltagere, så derfor måtte turen gøres i to omgange, og vi måtte alle have masker på.

Og  nu d. 22. oktober 2020 har vi så årsmøde via Zoom, som vi efterhånden har måttet vænne os til.

BOGKLUB

Dorte Bille Harding er leder af bogklubben, hvor der kun læses bøger af danske forfattere. Den mødes en gang om måneden på en tirsdag enten på K. eller i Kirken. I år er der blevet læst og diskuteret bøger af  Hanne Marie Svendsen, Tove Ditlevsen, Sissel -Jo Gazan, Thomas Bredsdorf, Kristian Bang Foss og Katrine Marie Guldager.

BRIDGEKLUB

Kirsten Mares er stadig leder, men på grund af Corona Krisen har det været nødvendigt at indstille alle møder, desværre.

HJEMMESIDEN

Danske Kvinders hjemmeside bliver administreret af Ulla Gray, og vi anbefaler, at I kigger på den regelmæssigt, hvor I kan se referater, billeder og læse nyhedsbreve.

REGNSKABER

Ulla Gray fortsætter loyalt og dygtigt sit store arbejde med regnskabet, som hun vil forelægge om et øjeblik.

BESTYRELSEN

Vi må sige farvel til to af vore medlemmer, som går af efter egen vilje.  Det er Åse Christensen og Lis Meyland -Smith, som begge har gjort et fint arbejde i mange år, og vi ønsker dem alt godt fremover.

Bestyrelsen består nu af   Ulla Gray, Suzy Gettrup, Grethe Hauge, Ruth Rollitt, Alette Rye Scales og Lene Strøbeck

Hvis der er nogle af jer, som har lyst til at være med og gøre en indsats for Danske Kvinder så lad bestyrelsen vide.

VALG AF REVISOR

Margaret Murray er revisor igen 2020 -2021

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Vi sløjfede vores kontingent for 2020 -2021 på grund af de mange aflyste arrangementer. I vil få at vide senere hvad der sker med kontingenten for 2021- 2022.

EVENTUELT

I løbet af året har vi mistet flere af vore trofaste medlemmer

Dorte Fabricius,  Anne Jacobsen  og  Birgit Ahm.

MÅ FRED VÆRE MED DEM.

Det har været et år, som ingen af os kunne have forestillet os, da vi havde vores sidste årsmøde. Men vi er her stadigvæk og Danske Kvinder ser frem til det næste år, hvor vi forhåbentlig kan mødes igen som før og ikke kun via Zoom.

Suzy Gettrup

Årsmøde 7. november 2019

DANSKE KVINDERS ÅRSMØDE DEN 7. NOVEMBER 2019
Holdt i dansk KFUKs lokaler, 43 Maresfield Gardens, Hampstead, London NW3

ÅRSBERETNING 2018-2019

NOVEMBER 2018

Den 2. November sidste år startede vi årsmødet med et par underholdende indlæg fra to af bestyrelsesmedlemmerne. Ingen havde meldt sig, så Grethe Hauge og Suzy Gettrup tilbød at underholde.  Grethe talte levende om sine oplevelser som ‘friend’ til Chelsea Pensioners og Suzy leverede en meget underholdende beskrivelse af sin tid som Au-pair i London samt sit første møde med sin engelske mand og deres korte forlovelsestid.  Efter dette, fortsatte Ulla Gray og jeg årsmødet ved at forelægge henholdsvis regnskabet – som blev godkendt – og årsberetningen.

Årets julefrokost fandt sted allerede den 29. Novembe. Det foregik som sædvanlig i kirken, hvor en dejlig frokost blev serveret for os. Før frokosten bød Ulla velkommen og læste en beskrivelse af julen, skrevet af hendes mor.  Ved kaffen talte Bronte Aurell fra Scandikitchen.  Og siden hen blev vi underholdt af sopranen Marianne Cotterill ledsaget af pianisten Timothy Salter.   En dejlig start til julen.

JANUAR 2019

Den 19. Januar afholdtes der literært møde på engelsk i kirkehall’en (arrangeret af Grethe Hauge).  Forfatteren Vibeke Vasbo og hendes engelske oversætter, Gaye Kynock, læste op of fortalte om bogen ‘Hildas Sang’ som lige var udkommet på engelsk, som The Song of Hild’.   Jeg kan varmt anbefale den.

FEBRUAR 2019

Den 7. Februar holdt jeg et power-point-illustreret foredrag om den franske maler Pierre Bonnard i forbindelse med udstillingen i Royal Academy.   Det blev holdt i kirkehall’en, men desværre viste det sig at billedkvaliteten ikke kunne blive rigtig god på grund af kirkens gamle computer.   Det ærgrede mig naturligvis at jeg ikke havde vidst det i forvejen. Vi fik dog alligevel en god og livlig diskussion om kunstneren og hans værker efter foredraget.

MARTS 2019

Den 11. Marts var der udflugt til Fan Museum i Greenwich. (organiseret af Lis Meyland Smith), hvor vi blev vist rundt af Jacob Moss, museets curator, som fortalte meget underholdende om hvordan og hvorfor vifterne blev lavet gennem århundrederne.

APRIL 2019

Den 4. April afholdtes den årlige Påskefrokost i kirkehall’en, hvor forfatteren, Frances Dimond, efter frokosten, talte om sin bog ‘Developing the picture’ der handler om  danskfødte Dronning Alexandra som var en ivrig fotograf. (sidstnævnte organiseret af Ruth Rollitt)

 MAJ 2019

Den 18. Maj afholdtes DANISH FAIR – vores års største og mest populære begivenhed som igen i år spredte sig fra kirkehallen via kirken ud i haven og videre til restaurationsteltene.  Det var en herlig dag og en uovertruffen success.

JUNI 2019

Den 13. Juni var der udflugt til Strawberry Hill House and Gardens i Twickenham, (arrangeret af Aase Christensen).  Vores guide, Trishia fortalte underholdende om husets historie siden det blev købt af Horace Walpole I 1747.

JULI 2019

Den 15. Juli var der udflugt til Stationers Hall i City of London arrangeret af autoriseret guide, Grethe Hauge.

SEMPTEMBER 2019

Den 10. September – efter en længere sommerpause – var der udflugt til det fascinerende Fitzrovia Chapel.  Det var blevet arrangeret af Grethe Hauge med Jonathan som guide.

OKTOBER 2019

Den 17. Oktober holdt Ambassadør Lars Thuesen reception for os i Ambassadens representationslokaler i anledning af Danske Kvinders 60 års jubilæum.  Efter Ambassadørens velkomsttale, holdt Elin Stone aftenens tale.  Ruth Rollit, som sammen med Ulla Gray havde haft en ledende rolle i at arrangere receptionen, holdt derefter en kort takketale til Ambassadøren. Det var en dejlig aften hvor vi alle fik lejlighed til at gå rundt og sludre med hinanden og gense gamle ansigter samt træffe nye medlemmer.

NOVEMBER 2019

Den 7. November holder vi så årsmøde efterfulgt af frokost her på KFUK da kirkens lokaler er under restaurering.

BOGKLUB

Dorte Bille Harding er leder af Bogklubben, hvor der kun læses bøger af danske forfattere.  Bogklubben mødes circa en gang om måneden på en tirsdag. Normalt i kirkens hall, men nu af og til her på K.

I år er der blevet læst og diskuteret bøger af Maria Helleberg, Hanne Vibeke Holst, Leonora Christina Skov, Lars Johansen, Jens Andersen, Hanne Marie Svendsen og Martin Breum.

BRIDGEKLUB

Kirsten Mares har netop indvilliget i at fortsætte som leder af bridgeklubben, der mødes den sidste torsdag i måneden.  Det faste mødested er nu Club Quarters, Danish UK Association, 8 Northumberland Avenue, London WC2N 5BY.

En stor tak til både Dorte og Kirsten for det arbejde de gør for at holde de to klubber gående.

VI STØTTEDE
Kirken med £2000 som Ulla allerede har nævnt
TAK

Tak også til de mange der opgav deres tid og hjalp til både under, før og efter Danish Fair.  Der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde hvert år.   Mange af vores medlemmer har været med til at hjælpe ved basaren i 40-50 år og det har været en fornøjelse at se de mange unge mennesker der nu er flokket til for at være med til at gøre denne festlige og vigtige begivenhed til både en stor fornøjelse og en økonomsk success.

HJEMMESIDEN

Danske Kvinders hjemmeside bliver administreret af den utrættelige Ulla Gray, som sammen med Grethe Hauge også var ansvarlig for hjemmesidens nye design og make-over sidste år.

Vi anbefaler at I regelmæssigt ser på Hjemmesiden.   Der er ikke blot billeder fra vores forskellige arrangementer, men også nyheder og oplysninger om nye udflugter og foredrag plus meget mere.

Vi sender også et elektronisk Nyhedsbrev, som regel skrevet af Suzy Gettrup, en eller sommetider to gange om måneden.  Hvis I ikke får det, så lad os det vide og husk også at checke jeres spam og junk boxe.  Det kan ske at mails fejlagtigt ender der.

REGNSKABER

Ulla Gray fortsætter loyalt og ivrigt sit store arbejde med regnskabet som hun vil forelægge om et øjeblik

BESTYRELSEN

Siden Elin Stone afgik, er Danske Kvinder blevet ledet af en bestyrelse.  Det går fortsat fint, ikke mindst fordi bestyrelsens medlemmer samarbejder godt og fordi vi alle er generøse med vores tid og vores forskellige evner.  Det er dog krævende og vi har netop sagt et vemodigt farvel til to medlemmer:  Kirsten Leete og Lone Kjær Giversen.  Sidstnævnte er flyttet til Danmark.  Vi vil savne dem meget.

Til gengæld er vi glade over at kunne byde Lene Strøbech velkommen til bestyrelsen.  Vi glæder os til et godt samarbejde med hende.

Bestyrelsen består nu af:
Ulla Gray (kasserer og primus motor), Aase Christensen,            (Sekretær), Suzy Gettrup, Grethe Hauge, Liz Meyland-Smith, Ruth Rollitt, Alette Rye Scales og Lene Strøbechj

VALG AF REVISOR

Margaret Murray er revisor igen for 2019-2020

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Kontingentet forbliver uforandret – £20 for 2019-2020.  Næste år vil det dog gå op til £22.

KIRKENS RESTAURING OG KONSEKVENSERNE FOR OS

Som de fleste af jer ved, kom restaureringen af kirkens lokaler i gang senere end planlagt og for Danske Kvinders vedkommende betyder det, at vi ikke kan afholde alle de arrangementer vi gerne ville pga pladsmangel.   Vi er KFUKs bestyrer, Palle Pedersen, taknemmelige for hans generøse tilbud af lokaler og frokost her i dag samt til vores påskefrokost til foråret.  Dog har vi, som I ved, måttet aflyse Julefrokosten, da det ikke er muligt at holde den i kirken alligevel.  Det havde vi jo håbet på.  Måske endnu mere trist er det, at vi har måttet aflyse Danish Fair i Maj, da ombygningen ikke forventes at være færdig før i begyndelsen af juli 2020.

EVENTUELT

 Jeg vil gerne slutte med at sige at jeg synes det har været et begivenhedsrigt år på mange måder for danske kvinder.  Vores organisation har holdt 60 års jubilæum og af det store antal medlemmer der kom til Receptionen for at fejre os samt de mange søde takkebreve bestyrelsen fik bagefter, står det helt klart, at der er lige så stort behov for vores organisation i dag som for 60 år siden.

Ironisk nok i dette jubilæumsår er vi hjemløse, så vores program for den foreløbige fremtid vil i høj grad bestå af udflugter, hvad der er en skam især for de af vores medlemmer der ikke er så godt til fods.  Aflysingen af julefrokosten er trist men aflysingen af Danish Fair for første gang i 60 år er noget nær katastrofal.

I løbet af året har vi også mistet flere af vores trofaste medlemmer.  Elisabeth Lawrence, Ingelise Gee, Karin Meyrick, Jytte Abrahams og Vyk (E.F.) Lund er alle afgået ved døden. Må fred være med dem.

Sidst men ikke mindst har vi alle været lidt urolige i forbindelse med vores status som EU borgere pga ‘the B word’, men i løbet af året kom der mere klarhed over situationen og nu henimod årets udgang har de fleste af os søgt om og opnået ‘settled status’ hvilket betyder vi ikke kan blive udvist af landet og det er jo betryggende, når man har sit hjem og sin familie her.

Nu vil vi så snart  gå ned i spisestuen og nyde en dansk frokost og bagefter vil Pastor Johanne Nørtoft Thomsen holde tale, mens vi får kaffe og dessert her i stuen.

Alette Rye Scales


Årsmøde 1. november 2018

DANSKE KVINDERS ÅRSMØDE den 1. NOVEMBER 2018
St. Katharine’s Church Hall kl.12.00

Årsberetning for 2017-2018

NOVEMBER
Den 2. november sidste år ledte Elin sit sidst årsmøde som formand.  Før hun berettede om året, hørte vi anekdoter fra forskellige medlemmer om deres første indtryk, da de kom til London.  I dag håber vi at høre flere af den slags anekdoter.
Da vi endnu ikke har kunnet erstatte Elin, har vi i det forgangne år delt opgaverne blandt bestyrelsesmedlemmerne, men mere om det senere. I dag er det så mig der kort skal berette om året der gik:

DECEMBER
Den 7. december fandt den årlige julefrokost sted. Andy og Lone havde sørget for et lækkert julemåltid som vi indtog ved lange borde I kirken.  Efter vi havde spist, sang vi julesange og derefter blev vi underholdt af den dejlige sopran Marianne Cotterill akkompagneret af pianisten Timothy Salter.

 FEBRUAR
Den 2. februar havde Suzy Gettrup arrangeret at en gruppe af vores medlemmer kunne deltage i Candlemas gudstjeneste i Westminster Abbey og derefter spisning på en lokal pub. Der var stuvende fuldt i den store kirke og det var interessant at opleve liturgien ved en sådan gustjeneste, så anderledes end det vi er vant til i vores danske, ‘lave’ protestantiske kirke.

MARTS
Den 15. marts var der påskefrokost i Church Hall’en, hovesageligt tilberedt af Andy.  Derefter hørte vi et spændende foredrag af forfatteren Siri Ranva Hjelm Jakobsen, hvis bog ‘Ø’ var blevet læst I bogklubben.

APRIL
Den 2. april var der besøg på den fascinerende ‘Poppy’ fabrik, efterfulgt af te og kager hos Ole og Steen (Lagkagehuset).  Dagen var blevet arrangeret af Ruth Rollitt.

 MAJ
Den 12. maj fandt den årlige basar sted.  Under sit nye navn, Danish Fair, var det den første i de sidste 11 år, der blev arrangeret uden Elins styrende hånd, men i stedet styret af en ny Danish Fair komite, der delvis bestod af kirkens daglige ledere og tre af vores bestyrelsesmedlemmer.  På selve dagen viste vejret sig fra sin mest uvenlige side, hvilket bl.a resulterede i et meget overfyldt restaurant-telt men også rigtig mange mennesker i både kirken og Church Hall’en, hvor der blev solgt godt.

JUNI
Den 15, 16 og 17 juni var der ‘Open Garden’ hos Elin og Graham Stone.  Mange kom, hjalp til og nød den dejlige have og det gode vejr.

Den 21. juni var der udflugt til Crystal Palace Park, arrangeret og ledet med kyndig hand af autoriseret guide, Grethe Hauge.  Bagefter var vi inviteret til dejlig frokost hos Ruth Rollitt.

 SEPTEMBER
Efter et sommer break, var der den 11. September udflugt til Windsor Castle, arrangeret af Lis Meyland Smith.  En herlig tur, men med den mindre skuffelse at der, imod forventning, ikke var adgang til det berømte dukkehus.

 OKTOBER
Den 1. oktober var der besøg på Royal Chelsea Hospital, arrangeret af Grethe Hauge, der dog ikke havde tid til at guide. Vi blev derfor vist rundt af en informativ og underholdende beboer, klædt i sin fine røde uniform. Han fortalte os denne unikke institutions historie, dens oprindelse og de seneste moderniseringer, der inkluderer optagelse af kvinder (dog stadig ikke mange) samt installering af fine små lejligheder til alle beboerne i stærk kontrast til fortidens bittesmå åbne kamre.  I stedets tea room blev vi bagefter enige om, at the Chelsea Pensioners faktisk førte en meget priviligeret tilværelse.
…………………….

 BOGKLUB
Dorte Bille Harding er fortsat leder af Bogklubben, hvor der kun læses danske forfattere.
I år er der blevet læst og diskuteret bøger af Jakob Vedelsby, Henrik Jensen, Siri Ranva Hjelm Jakobsen, Dorte Nors, Thomas Larsen, Henrik Pontoppidan og Lotte Kaa Andersen.  Pontoppidans store udviklingsroman, ‘Lykkeper’, som blev læst og diskuteret i September med Flemming Kloster Poulsen i spidsen, er for nylig udkommet som film i Danmark.  Så snart det bliver muligt, håber vi at kunne se den her I kirken.

 BRIDGEKLUB
Kirsten Mares er fortsat leder af Bridgeklubben, der mødes den sidste torsdag I måneden.

En stor tak til både Dorte og Kirsten for det arbejde de gør for at holde de to klubber gående.

STØTTE
Vi støttede kirken med et beløb på £3.200 bl.a til duge og havemøbler i April måned, kort tid før Danish Fair.

TAK
I tiden op til, under og efter Danish Fair opgiver mange medlemmer deres tid og hjælper til med alt fra opsætning og bemanding af boder, ditto restaurant og pølsetelt med meget mere.

Selvom det ikke længere udelukkende er Danske Kvinders medlemmer der er generøse med deres tid til denne årlige begivenhed skal disse mange utrættelige kvinder have en meget stor tak.

HJEMMESIDEN (WEBSITE)
Danske Kvinders hjemmeside har fået en total make-over takket være Ulla Grays kolossale indsats.  Website designeren Dan Arthur har mod et meget rimeligt honorar skabt en flot ny hjemmeside til os.
Vi anbefaler at I regelmæssigt ser på den.  Der er ikke blot billeder fra vores forskellige arrangementer, men også nyheder og oplysninger om nye udflugter og arrangementer plus meget mere.
Vi sender også Nyhedsbrev elektronisk en eller sommetider to gange om måneden.  Hvis I ikke får det, så lad os det vide og husk også at tjekke jeres spam box. Det kan ske at mails fejlagtigt ender der.

REGNSKABER
Ulla Gray fortsætter loyalt sit store arbejde med regnskabet, som hun nu vil forelægge for jer.

Alette Rye Scales